top of page
shutterstock_79602625.jpg

CHCI PLATIT ZA TEPLO JEN 1000 Kč měsíčně a chci na to od státu získat 100% DOTACI PŘEDEM!

Jak od státu dostat dotaci na zateplení a nezaplatit ani korunu?

22°C

domecky.jpg

22°C

22°C

22°C

zálohy
10 000 Kč
měsíčně
NE!!

zálohy
5000 Kč
měsíčně
NE!

NA CO LZE ZÍSKAT DOTACI Z NOVÉ ZELENÉ ÚSPORÁM LIGHT?

NA ZATEPLENÍ MÍST, KUDY UNIKÁ NEJVÍCE TEPLA:

Šikmou střechou uniká až 20 % tepla. Tou se proto vyplatí začít, protože za málo peněz dosáhnete nejvyšších úspor. Tepelná izolace z kamenné či skelné vaty zajistí teplo v zimě a v létě chlad.

 

Ušetříte tedy dvakrát: v zimě za topení a v létě za chlazení klimatizací či větráky.  Aby střecha dobře izolovala, optimální tloušťka izolace je 34 až 40 cm. 

Nejčastěji se používají minerální izolace v deskách, rolích nebo jako foukaná minerální izolace.

Rozdíly mezi izolacemi jsou zásadní. Chtějte kamennou či skelnou vatu, to je roky osvědčený izolant, který vydrží desítky let.

Na trhu jsou i tzv. stříkané PUR izolace, ty jsou ale hořlavé a špatně tlumí hluk zvenčí. Po vytvrzení jsou PUR pěny pevné a tvrdé, proto se nedokážou přizpůsobit přirozeným pohybům dřevěného krovu. Mohou tak vznikat trhliny, kterými teplo uniká.

V čem má minerální izolace navrch? Je nehořlavá, vyrobená z přírodních surovin, zdravotně nezávadná, prodyšná, což zabraňuje vlhnutí a tvorbě plísní.

Nenechte se oklamat, že 20 cm izolace stačí. Teplo by vám dále zbytečně utíkalo skrze střechu a navíc byste se mohli připravit o dotaci.

Zateplením stropu nebo podlahy půdy lze ušetřit i více než 15 % nákladů na vytápění. Jedná se o jednoduchou realizaci, kterou lze zvládnout i svépomocí. Odborná firma zateplení zvládne za jedno odpoledne!

Nejlevnějším a zároveň nejúčinnějším izolantem je aplikace minerální izolace v deskách nebo rolích. Případně nafoukání tzv. foukané minerální izolace do stropních dutin.

Chtějte foukanou kamennou či skelnou vatu, protože je to kvalitní izolant, který je nehořlavý a bude vám sloužit desítky let.

Rozdíly mezi izolanty aplikovanými do stropů jsou značné, například PUR pěny či celulóza jsou hořlavé. Některé izolanty, například PUR pěna, také přenášejí hluk zvenčí.

Z PUR pěn se po zatvrdnutí navíc stává pevný materiál, který se nepřizpůsobí pracující dřevěné konstrukci.

Naopak minerální a skelná vata tlumí hluk a zabraňují jeho přenosu. Jsou navíc nehořlavé a nechutnají hlodavcům. 

Nenechte se oklamat tvrzením, že materiály jsou samozhášivé: to neznamená nehořlavé. Chtějte pouze nehořlavý izolant a tím je kamenná nebo skelná vata!

S alespoň 20 cm izolantu a správným provedením zateplení lze uspořit i přes 40 % tepla. Vyplatí se i dílčí zateplení stěn, na které lze získat dotaci, například severní či návětrné strany domu.

Využívá se především tzv. kontaktní způsob zateplení: alespoň 20 cm tlustý izolant přikotvený a přilepený ke stěně domu, na vnější straně chráněný fasádou. 

 

Případně tzv. provětrávané fasády s obkladem. Zde je i více než 24 cm izolantu přikotveno a přilepeno ke stěně domu. Mezi izolantem a fasádou je ale vzduchová mezera, takže dům může lépe provětrávat (dýchat).

Na tloušťce izolace se nevyplatí šetřit. Cenový rozdíl mezi tenkým a tlustým izolantem je minimální, přitom úspora je až dvojnásobná! 

 

Použijte alespoň 18 cm při kontaktním zateplení a 24 cm do provětrávané fasády. Pokud vám někdo tvrdí, že to je zbytečně moc, není to pravda!

Pro kontaktní zateplení se nejčastěji používá pěnový polystyren a vata.

 

 Nenechte se oklamat. Rozdíly mezi izolanty jsou podstatné: minerální vata je nehořlavá, polystyren (EPS) je hořlavý a může se po něm šířit požár.

Zateplením ploché střechy lze stejně jako u šikmé uspořit až 20 % tepla. Na tloušťce izolace se proto nevyplatí šetřit! Cena izolantu běžně tvoří jen 20 % z ceny celého projektu zateplení

 

Aby se investice do zateplení vyplatila, musíte při současných cenách energie zateplit izolací tloušťky 28–36 cm.

Nejběžnějšími izolačními materiály jsou minerální (kamenná) vata a pěnový polystyren.

Největší výhodou výrobků z minerální vaty je jejich unikátní kombinace tepelněizolačních, protipožárních a akustických vlastností.

V případě požáru bezpečně ochrání váš dům před ohněm, protože vata zabraňuje šíření plamenů. Díky svým výborným zvukopohltivým vlastnostem navíc zabraňují průniku hluku zvenčí.

Minerální vatu si proto vybírají i developeři, kteří tak mohou nabídnout tišší a bezpečnější bydlení.

Zvažte, jestli na nově zateplenou plochou střechu nevybudovat i tzv. zelenou střechu. Ta dům ještě lépe zaizoluje a vytvoří krásné prostředí.

Nenechte se oklamat tvrzením, že polystyren (EPS) či PUR pěna jsou lepší: tyto materiály jsou hořlavé a špatně zabraňují průniku hluku zvenčí.

Aby se investice do nových oken a dveří vyplatila, musí dosahovat nejen dobrých tepelněizolačních parametrů, ale musí být i správně instalována.

Zvažte okna s izolačním trojsklem, která izolují výrazně lépe než dvojskla, takže prakticky eliminují rosení oken uvnitř místnosti.

Vybírat můžete mezi dřevěnými či plastovými okny, každý z materiálů má svoje výhody i negativa. 

 

Při rozhodování je dobré také zvážit další faktory: světelnou propustnost, která v % uvádí, kolik světla projde do interiéru, a tzv. solární faktor (g). Ten udává kolik % energie slunečního záření se využije k ohřevu interiéru.

 

Lepší zvukové izolace zasklení lze dosáhnout silnější tloušťkou skleněných tabulí.

Lze přesklít starší okna?
Ano, ale jen pokud se trojsklo vejde bezpečně do profilového systému. Starší profily s menší stavební hloubkou není možné izolačním trojsklem osadit. Možnost přesklení je třeba konzultovat s odborníkem.

Nenechte se oklamat. Často si lidé myslí, že je trojsklo ochrání před venkovním hlukem lépe než dvojsklo. To není pravda, rozdíl v útlumu je jen asi 1dB.

PRO KOHO JE DOTACE NZÚ LIGHT URČENA?

 1. SENIOŘI A TEN, KDO POBÍRÁ PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ: Dotace je určena nízkopříjmovým domácnostem, tedy lidem v důchodovém věku (seniorům), kteří by již těžko mohli zateplení domu financovat z vlastních zdrojů.  Žádat tedy mohou vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu či trvale obývané rekreační stavby.
 2. POZOR, VŠICHNI ČLENOVÉ DOMÁCNOSTI MUSÍ BÝT VE STAROBNÍM ČI INVALIDNÍM DŮCHODU ANEBO POBÍRAT PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ: Důležitou podmínkou pro poskytnutí dotace je to, že všichni členové domácnosti jsou příjemci starobního důchodu nebo invalidního důchodu 3. stupně nebo domácnost pobírá v období od 12. 9. 2022 příspěvek na bydlení. Pokud splňujete tyto předpoklady, můžete si zažádat o dotaci.
 3. BYDLÍ SE MNOU SYN/DCERA, MOHU TAKÉ ŽÁDAT O DOTACI? Podmínky musí splňovat všichni členové žádající domácnosti a žadatel musí být majitelem nebo spolumajitelem domu, na kterém se bude zateplení provádět. Žádat je možné i na trvale obydlenou chatu nebo chalupu (rekreační nemovitost), tedy nemovitost, která je využívána k celoročnímu bydlení.
 4. CO MÁM DĚLAT, KDYŽ NĚČEMU NEROZUMÍM? Můžete se obrátit na zástupce tzv. Místních akčních skupin, kteří vám bezplatně pomohou s celým projektem počínaje podáním žádosti až po doložení realizace úsporných opatření. Můžete se obrátit také na Energetická konzultační a informační střediska (EKIS a M-EKIS), kde vám zdarma poradí, jaká opatření jsou pro vaši domácnost vhodná.

NA CO JE MOŽNÉ DOTACI POUŽÍT A JAK SI SNÍŽIT PLATBY ZA ENERGIE

Cílem programu Nová zelená úsporám Light je umožnit lidem s nízkými příjmy realizovat zateplení domu s maximálním účinkem a přiměřenými náklady. Proto je třeba začít se zateplením míst, kudy z vašeho domu uniká nejvíce tepla.
 
Protože teplo stoupá vzhůru, nejvíce tepla uniká nedostatečně zateplenými střechami a stropy, což si řada lidí ani neuvědomuje. Pokračujte místy, kudy do domu proniká chlad nebo táhne průvan: fasáda, okna, dveře.
 
Na zateplení fasády dotace nestačí? Nevadí, můžete si například zateplit jen střechu či severní stranu fasády domu, odkud nejvíce proniká chlad. Lze navíc zvolit několik různých opatření, abyste co nejlépe využili nabízené finanční prostředky na zateplení a renovaci domu. Můžete si například zateplit střechu a částečně vyměnit okna, která jsou na konci své životnosti.
Po vyčerpání dotace můžete pokračovat v dalších úsporných opatřeních sami. Vzhledem k cenám energií se vám vrátí během několika let. Abyste si snížili platby za energie co nejvíce a za teplo platili jen tisícovku měsíčně, držte se těchto doporučení:
 1. ZATEPLETE SI DŮM: nejlevnější energie je ta, kterou nepotřebujete. Energie potřebná na vytápění představuje 70–95% spotřeby starších rodinných domů před renovací. Důkladným zateplením střechy, stropů a stěn snížíte spotřebu i více než o polovinu! Postupujte podle opatření s nejvyšší účinností: střecha je prioritou.
 2. VYMĚNĚŇTE STARÁ OKNA ZA NOVÁ: pokud okna netěsní a funkční repase je nemožná, vyplatí se pořídit si nová okna s izolačními trojskly. Snížíte tím tepelné úniky a zvýšíte komfort bydlení: přes okna netáhne a zevnitř se na sklech nesráží vlhkost.
 3. VYMĚŇTE STARÝ KOTEL ZA NOVÝ: výměna zdroje tepla je vhodná až po kompletní renovaci domu. Nejlevnější teplo je to, které nepotřebujete. Zatímco zateplení budovy vydrží i déle než 50 let, tepelný zdroje má životnost zhruba poloviční. Zateplení je tedy opatřením trvalým, kdežto technologie vytápění dočasným. Pokud máte dům dobře zaizolovaný, pak se samozřejmě výměna kotle vyplatí. Dobré je zvážit například tepelné čerpadlo nebo solární či fotovoltaický ohřev vody.
 4. POKUD NEMÁTE ZATEPLENO, NEPOŘIZUJTE SI TEPELNÉ ČERPADLO: tepelné čerpadlo funguje za předpokladu, že dům je dobře zateplený. Tepelné čerpadlo totiž vyhřívá dům při nízkých teplotách okolo 50/40° C. V nezatepleném domě takové teplo rychle unikne, takže topení pořád topí a v domě je přesto zima. Účet za energie tedy neklesne a může být dokonce i vyšší.
 5. FOTOVOLTAIKA SE VYPLATÍ JEN U ZATEPLENÝCH BUDOV: stejně jako v případě tepelných čerpadel i fotovoltaické panely pro výrobu elektřiny se vyplatí jen tomu, kdo má dům dobře zateplený. Fotovoltaické panely vyrábějí elektřinu nejvíce v létě, kdy není o teplo nouze. V zimě panely naopak vyrábějí elektřiny tak málo, že spotřebu pro výrobu tepla nepokryjí. V létě je ale možné nadbytek vyrobené elektřiny využít k chlazení budovy pomocí klimatizace nebo tepleného čerpadla (např. vzduch–vzduch). Avšak dobře izolovaná budova by se neměla přehřívat ani v parných letních dnech, zvlášť pokud disponuje zelenou střechou.
 6. ​NEJEFEKTIVNĚJŠÍ JSOU KOMPLEXNÍ ENERGETICKÁ OPATŘENÍ spojená s renovací domu, což zahrnuje realizaci zateplení střechy, stěn, výměnu oken, instalaci nového zdroje tepla a instalaci fotovoltaických panelů na střechu. Taková renovace je sice nákladná, ale při správném provedení ušetříte 70–90 % energie. Tímto si stabilizujete cenu energií jednou pro vždy.

V JAKÉ VÝŠI MOHU ZÍSKAT
DOTACI NA ZATEPLENÍ ?

O kolik mohu z dotace Nová zelená úsporám Light požádat?

Na dotaci můžete získat až 150 tisíc korun, ale jen jednorázově, není možné o dotaci žádat opakovaně, například na jiné objekty. Žádost můžete podat před provedením prací, v jejich průběhu i po jejich ukončení. Novinkou je možnost požádat o dotaci ještě před provedením prací, tedy bez nutnosti investovat ze svého a teprve pak žádat o dotaci.
 
Nemám peníze, abych si práce zaplatil a pak požádal o dotaci. Mám tedy smůlu?

Právě proto je možné požádat o dotaci ještě před realizací zateplení. Dotační program předpokládá, že nízkopříjmové domácnosti nemají dostatečnou finanční rezervu, a proto jim dá peníze předem. Zažádáte si tak o dotaci s předstihem před provedením prací a stát vám poskytne na práce finanční zálohu. Na realizaci zvolených úsporných opatření pak máte celý rok.

Kdy mohu o dotaci požádat?

Příjem žádostí je otevřen od 9. ledna 2023. Máte-li ale možnost, můžete se do zateplování pustit již nyní. Dotaci stát vyplatí zpětně na realizace uskutečněné již od 12. září 2022. Čím dříve svá obydlí zateplíte, tím dříve snížíte své výdaje na vytápění.

Proč se vyplatí zateplení realizovat co nejdříve a nečekat na vyplacení dotace předem?

Protože o dotaci nepřijdete, bude vám vyplacena později, ale navíc každý měsíc ušetříte tisíce korun. Nezateplený dům spolyká mnoho peněz, na zálohách za energie měsíčně zbytečně zaplatíte 5–10 tisíc korun. Už jen zateplením střechy ušetříte až 20% nákladů na energie. To znamená měsíční úsporu jeden až dva tisíce korun.

Čekací lhůty na realizaci jsou přitom dlouhé. Když dnes objednáte zateplení nebo výměnu oken, realizace proběhne až za několik měsíců, dost pravděpodobně až po skončení topné sezony. Pokud tedy protopíte za sezonu 50 tisíc korun, jen zateplením střechy se vám vrátí 10 tisíc korun. Pokud tedy máte finanční rezervu a možnost zrealizovat zateplení dříve, neváhejte. Dotaci vám stát proplatí zpětně.

JAM MÁM O DOTACI ZAŽÁDAT?

Vyfoťte si, co chcete zateplit či vyměnit


Před podáním žádosti o dotaci si vyfoťte místa, která chcete zateplit: původní okna, dveře, nezateplenou střechu a podobně. Tuto fotodokumentaci pak přiložíte k žádosti. Dále budete potřebovat Odborný posudek navrhovaných opatření, který vám zdarma vypracují zástupci MAS nebo EKIS a M-EKIS.


Připravte si potřebná potvrzení


Dále si připravte jakýkoli dokument, který potvrzuje vlastnictví bankovního účtu – může to být poslední výpis z účtu, na kterém je uvedeno vaše jméno, nebo smlouva s bankou o zřízení bankovního účtu. Budete také potřebovat potvrzení, které dokládá, že pobíráte důchod nebo příspěvek na bydlení.

Jak na podání žádosti

K podání žádosti budete potřebovat tzv. elektronickou identitu. Do informačního systému pro podání žádosti AIS SFŽP ČR se dostanete přes ikonku zde. Nejprve se zaregistrujte a poté můžete začít vyplňovat přihlášku. Podáním žádosti a další administrativou můžete prostřednictvím systému pověřit i jinou osobu. Informace o tom, jak si nastavit elektronickou identitu a jak podat žádost, naleznete v návodu.

Co mám dělat, když nemám počítač nebo nevím, jak postupovat?

S vyplněním žádosti vám může pomoci rodina, ale o pomoc se můžete obrátit také na zástupce Místních akčních skupin (MAS), kteří zdarma pomohou s celým procesem, a to od podání žádosti až po doložení realizace úsporných opatření. Pro rady, jaká opatření jsou ve vašem domě vhodná, se můžete zdarma obrátit na konzultační střediska EKIS a M-EKIS.

Jak doložím realizaci dotovaných opatření?

Po dokončení prací předložíte Zprávu o provedených opatřeních a fotografie realizovaných opatření. Závazný vzor pro vyplnění a pokyny pro vypracování jsou uvedeny v sekci Dokumenty. Zprávu o realizovaných opatřeních vám zdarma potvrdí zástupce Místní akční skupiny.

Kdo mi zateplovací práce na domě udělá? Mohu je realizovat i svépomocí?

Záleží na vás, zda si zateplovací práce uděláte svépomocí či zda si na to najdete realizační firmu. Řadu prací, například zateplení střechy, domácí kutil udělá sám. Pak vám zbude více peněz na nákup materiálu či další možnosti zateplení, například fasády. Vybrat si můžete i v Seznamu specialistů, jenž obsahuje seznam dodavatelských firem a odborníků, kteří vám pomohou na cestě k dotaci a samotné realizaci.
 

PROČ PREFEROVAT PRO ZATEPLENÍ MINERÁLNÍ IZOLACI, TEDY KAMENNOU ČI SKELNOU VATU?

Minerální izolace je prodyšná, a proto ideální na zateplení starších domů


Minerální izolace se v praxi prodává ve formě kamenné nebo skelné vaty (vlny). Skelná anebo kamenná vata nejen že výborně tepelně izoluje, ale propouští i přebytečné vodní páry. Je tak ideální pro zateplení starších rodinných domů, které jsou obvykle vlhčí než novostavby.
 

Co je minerální (kamenná nebo skelná) vata?

Je to ekologický izolant přírodního původu, který má výborné tepelněizolační vlastnosti. Protože je nehořlavý, účinně zabraňuje šíření požáru. Má navíc výborné zvukově izolační vlastnosti, takže se často používá pro odhlučnění obytných prostor.


Čím se kamenná a skelná vata liší od jiných izolantů? 

Jako izolační materiál se ve stavebnictví používá už déle než 80 let. Minerální vata je tedy ověřena mnoha lety praxe. Má navíc řadu vlastností, které konkurenční materiály, například polystyren (EPS) nebo stříkané izolační PUR pěnynemají: jde zejména o naprostou nehořlavost, schopnost tlumit hluk zvenčí a schopnost dobře propouštět vodní páry.
 • má vynikající technické a tepelněizolační vlastnosti: teplotní vodivost λ = 0,0300,040 (W/mK)

 • odpuzuje vodu, lze ji umístit i do prostor s velmi vysokou relativní vlhkostí, aniž by změnila svůj tvar, je tvarově a objemově stálá, nehodí se však pro zateplení pod zem a v soklových oblastech, kde může odstřikovat voda

 • je paropropustná, vodní pára prostupuje minerální vlnou téměř stejně tak dobře jako vzduchem

 • snadno pohlcuje zvuk, což umožňuje regulaci akustiky v interiéru

 • je neorganického původu a díky tomu ji nenapadají plísněhouby ani bakterie

 • je nehořlavá, zabraňuje rozšíření případného požáru

 • lze ji stlačit, je tedy skladná a vhodná pro dopravu a skladování

 • je šetrná k životnímu prostředí, ušetří mnohosetkrát více energie, než je potřeba pro její výrobu

Podívejte se na srovnání vaty s jinými materiály

Možností jak zateplit dům je řada. Při rozhodování by ale neměla hrát roli jen cena a tepelněizolační vlastnosti. Jsou zde i další důležité vlastnosti jako nehořlavost, schopnost tlumit hluk, paropropustnost, trvanlivost, zdravotní nezávadnost.
Proč je to důležité? Zateplením střechy a fasády si totiž snížíte nejen spotřebu tepla, ale i hluk z ulice či od sousedů. Můžete zabránit šíření ohně a toxického kouře v případě vypuknutí požáru. Můžete zabránit vzniku a šíření plísní ve vlhčích domech.
Níže je tabulka srovnávající jednotlivé izolanty, podrobné srovnání si můžete prostudovat na následujících webech: vata nebo polystyren, vata nebo PUR pěna, vata nebo celulóza.
typ_fasadni_izolace.jpg
bottom of page